שלם = שלום

לב שקוף.png

הנני שלמות מושלמת

בהשלמה והשתלמות משתלמת

אני אחת מתוך אחדות,

אחדות שהיא שלמות.

הנני שלם , המכיל בתוכו תודעת שלמות

הנני בשלום והשלמה עם היותי שלמה ומושלמת

שלום לי ושלום לשלמותי.

הינני כאן

בהשתלמות שלמה ומשתלמת

שלם ...

שלום !!!

לב שקוף.png