הצהרה למחוללי אהבה

לב שקוף.png

הינני מחזיקת תדר אהבה טהורה,

הינני מחוברת למקור, לנביעה , לבורא , לאחדות.

הינני הוויה המגשימה את ייעודה מעצם היותי אור ואהבה.

הינני בהתמסרות מלאה לרוח הבריאה ובכך מהווה אני

תחנת מימסר, המגשת בין שמיים לאדמה.

הינני מוזנת ומזינה, מופרית ומפרה באהבה שאינה תלויה בדבר.

אור טהור זורם דרכי ומופץ לכל עבר באהבה ללא תנאי.

הינני הווית אור ואהבה בהתמסרות מלאה ובהודייה.

הללויה !!!

לב שקוף.png