ריבוע הנני שקוף.png

מהות ההצהרה : "הנני נפתח/ת אל החופש ל...."

הנני – הצהרה על נוכחות מלאה, המודעת להוויה האלוהית – ה' ולידיעת הנסתר.

נפתח/ת - השורש פ.ת.ח מקפל בתוכו את הידיעה שתבונת החופש כבר קיימת בתוכנו, בתודעתנו הרחבה, כך שכל שנותר לנו הוא פשוט להיפתח לאפשרות לפתוח את דלת/שער/נתיב ליבנו ותודעתנו אל מִפתח פשטות תבונת חרותנו הטבעית כמַפתח להתפתחות נשמתנו ולמימוש מלא של הוויתנו החופשית.

המִפְתַח הוא המַפְתֵח !

כשפותחים פתח יש הזדמנות לתחלופת אנרגיה. מה שאינו תואם יכול להשתחרר

ואנרגיה תואמת תדר יכולה להתמזג אלינו.

אל  – אהבה ללא תנאי. אנחנו יכולים להיפתח אֵל תבונת חרותנו החופשית באמצעות התכוונות אֵל האנרגיה האלוהית הפועמת בנו, שמהותה אהבה ללא תנאי. זוהי אנרגיה זמינה הפועמת בקרבנו, קרוב אצלנו פנימה במסתרי ליבנו.

חופש -

ח - חוקיות, חוכמה, חיבור...

ו ו' החיבור – חיבור בין שמיים לאדמה, אל-אדם, רוח-חומר, נסתר-גלוי....

פפתח לפשטות, פנימית, פעילה, פועמת...

ששלום פנימי, שלמות, שלוות שכינה השוכנת בכולנו כאחד.

 

מהותי  - עיקרי, מרכזי, חשוב, בעל משמעות וערך, טבע הדבר.

             - המהות שלי, הטבע שהיני.

- הנניהצהרת נוכחות, נפתח/ת – פתיחת תודעה ולב

- נפתח/תהמִפְתַח הוא המַפְתֵח !

- אל אנרגיה אלוהית שמהותה אהבה ללא תנאי

- החופש ל... זכותנו הטיבעית כבני אנוש בפלנטת ארץ.

ההצהרה "הינני נפתח/ת אל החופש ל...." מהווה אם כן,

אישור לבריאה ופקודה לביוקומפיוטר (המחשב האנושי שאנו)

להיפתח ולהתאחד עם גוונים ואיכויות רחבות של חופש בריאתי אינסופי.